Begin van de pagina

Wettelijke vermeldingen

Deze website is het eigendom van Kanigen Works Benelux.

Contactgegevens

Kanigen Works Benelux
Wolfsbergstraat 57
Genk poort N°361
B – 3600 Genk
info@kanigen.be
T+32 (0)89/38 01 26
TVA : BE 0 441 202 322

Door deze website te bezoeken, verklaart u deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

Intellectuele-eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de logo's, tekeningen, gegevens, product- of bedrijfsnamen, teksten, afbeeldingen, enz. is auteursrechtelijk beschermd en behoort toe aan Kanigen Works Benelux.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is algemeen van aard. Ze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet worden beschouwd als professioneel of juridisch advies aan de gebruikers.
Kanigen Works Benelux stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en actueel is. Ondanks deze inspanningen kunnen er echter onnauwkeurigheden blijven bestaan. Als de verstrekte informatie bepaalde onnauwkeurigheden bevat of als specifieke inlichtingen niet beschikbaar zijn op of via deze website, zal Kanigen Works Benelux proberen om die zo snel mogelijk te corrigeren.
Kanigen Works Benelux kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van het gebruik van de informatie op deze website. Gelieve contact op te nemen met de websitebeheerder indien u onnauwkeurigheden opmerkt in de informatie op de website.
De inhoud van de website (met inbegrip van de links) kan op ieder ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast, gewijzigd of aangevuld.
Kanigen Works Benelux biedt geen enkele garantie met betrekking tot de toegankelijkheid van de website en kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de gebrekkige werking of de niet-beschikbaarheid van de website of voor een andere vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die verband zou kunnen houden met de toegang tot of het gebruik van deze website.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of er onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van dergelijke links naar websites of webpagina's houdt op geen enkele wijze de goedkeuring van de inhoud ervan in. Kanigen Works Benelux verklaart uitdrukkelijk dat het geen zeggenschap heeft over de inhoud of andere functionaliteiten van deze websites en kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor deze inhoud of functionaliteiten en voor de schade als gevolg van het gebruik ervan.

Ons gebruik van cookies en traceerbestanden

Tijdens uw bezoek kunnen cookies op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Dit wordt gedaan om ervoor te zorgen dat de website zich aanpast aan de terugkerende gebruikers van de website. Deze kleine bestanden worden niet gebruikt om het surfgedrag van de gebruikers op andere websites te achterhalen. Met uw browser kunt u deze cookies blokkeren of een waarschuwing krijgen wanneer een cookie werd geplaatst of ervoor zorgen dat de cookies van de harde schijf worden verwijderd.

Toepasselijke regelgeving en bevoegde rechtbanken

Deze website is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Enkel de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Tongeren zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen in verband met het gebruik van de website.

Door verder te surfen op deze site geeft u toestemming voor het gebruik van persoonlijke gegevens voor statistische doeleinden met betrekking tot navigatie-informatie. Zie het privacybeleid voor meer informatie.